Aktualności
SZCZEPIMY SIĘ
SZCZEPIMY SIĘ

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

WRACAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA
 WRACAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE RODZENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż od 20 stycznia 2021 roku wracają zajęcia prowadzone w Szkole Rodzenia
działającej przy ul. Jeleniogórskiej 4, 59-700 Bolesławiec.

Termin: każda środa godzina 16:30

Zapisy dla pacjentek bez partnerów, liczba miejsc ograniczona.

Kontakt telefoniczny 75 738 00 80 lub 75 738 00 83

 

Ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19
Ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM), we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta realizuje ogólnopolski program „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19”.

Celem programu jest zapewnienie, aby żaden chory na COVID-19 nie był samotny w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania, aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje.

KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Płatność należy wykonać przed stawieniem się na pobranie wymazu. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!
 
Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.
Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.
Gdy podczas testowania wynik badania będzie pozytywny laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Cena wykonania wymazu od 7 stycznia 2021 to: 320,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:
Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie przelanych środków finansowych.
Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.
Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.
Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.
 
Informacja: 75 738 02 03
PUNKT POBORU TESTU COVID-19 W ŚWIĘTA
PUNKT POBORU TESTU COVID-19 W ŚWIĘTA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że w czasie dni świątecznych będą ograniczone godziny pracy punktu wymazowego COVID-19 w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4.

 

Godziny pracy:

24.12.2020 - 8:00 - 14:00

25.12.2020 - 8:00 - 12:00

26.12.2020 - 8:00 - 12:00

31.12.2020 - 8:00 - 16:00

01.01.2021 - 8:00 - 14:00

06.01.2021 - 8:00 - 15:00

PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO
PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

   W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień w dniu
15 grudnia br. (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl) informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19 także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepieniacovid@zozbol.eu.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz imię i nazwisko, numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.. Zgłoszenia należy przesłać 
w postaci zaszyfrowanego załącznika należy przesłać na adres mailowy szczepieniacovid@zozbol.eu. Hasło do zaszyfrowanego załącznika należy przekazać pod numer telefonu  538 514 502. 

pobierz - zgoda na przetwarzanie danych

pobierz -  tabela 

ULGA OD DAROWIZN NA CELE ZWIĄZANE Z COVID-19
ULGA OD DAROWIZN NA CELE ZWIĄZANE Z COVID-19

Sejm 28 października 2020 r. uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT, w której przedłużono termin preferencyjnego rozliczenia darowizn na walkę z Covid-19.

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy będą mogli odliczyć od podatku lub zaliczki darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19.

W wyniku wprowadzonych zmian na korzystnych zasadach będzie nadal można rozliczać darowizny. Dotąd z preferencji można było korzystać do 30 września 2020 r. Teraz ulga będzie mieć zastosowanie do darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Odliczenie darowizn na zwalczanie epidemii koronowirusa COVID- 19.

Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej wprowadzono preferencyjne traktowanie darowizn przeznaczanych na cele zwalczania koronowirusa. Przepisy dotąd obowiązywały do 30 września 2020 r. Teraz rząd postanowił rozszerzyć okres w jakim będzie można przekazywać darowizny na cele związane z Covid-19.

Wysokość odliczeń

Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:

•      od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;

•      od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;

•   od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Tak jak dotychczas, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego ojej przyjęciu.

Które darowizny będą podlegać odliczeniu?

Odliczeniu będą podlegać darowizny przekazane na rzecz:

•     wskazanych podmiotów leczniczych, o ile zostały wpisane do wykazu. Wykazy te prowadzone są przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, opublikowane zaś zostały m.in. w biuletynie informacji publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dziennikach urzędowych województw, z podziałem na województwa

•      Agencji Rezerw Materiałowych,

•      Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,

•      domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

•      noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych

Darowiznę na zwalczanie COViD można odliczyć nie tylko w zeznaniu rocznym, ale już od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w miesiącu jej dokonania. 

Odliczenie darowizn na zwalczanie COVID nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie wyczerpuje zatem ich limitów.

CHOINKI DLA MEDYKÓW
CHOINKI DLA MEDYKÓW

Na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu gościlismy przedstawicieli stacji RMF FM , którzy przyjechali z akcją Choinki dla medyków od słuchaczy radia. Jest to forma podziękowań słuchaczy RMF FM służbie medycznej za poświęcenie w walce z pandemią.

9