Aktualności

POZYSKIWANIE OSOCZA COVID- 19
POZYSKIWANIE OSOCZA COVID- 19

RCKiK zaprasza zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID - 19 i zostały uznane za zdrowe 

Inrormacje dla ozdrowieńców POBIERZ

Zgoda na kontakt z ozdrowieńcem POBIERZ

 WIĘCEJ INFORMACJI +48 74 664 63 13

ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM !
ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM !

Sprawne leczenie, to przede wszystkim bezpieczeństwo kadry medycznej. Rękawice, kombinezony ochronne czy maski to wyposażenie niezbędne w czasie pandemii koronowirusa. Lista potrzeb jest jednak znacznie dłuższa a nakłady finansowe ogromne. Każdy może wziąć udział w akcji i wesprzeć nasz szpital ZRÓB ZASTRZYK WSPARCIA BLIKIEM

Informacja o uruchomieniu izolatorium w Kraśniku Dolnym
Informacja o uruchomieniu izolatorium w Kraśniku Dolnym

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego  zostało uruchomione w obiekcie hotelowym Picaro w Kraśniku Dolnym izolatorium, w którym przebywają już pierwsze osoby.

Izolatorium przeznaczone jest dla osób:

 

-  u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”,

-  z podejrzeniem zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem,

-  którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

Łączna ilość miejsc przygotowanych w izolatorium wynosi 50 przy 38 pokojach z łazienkami. Izolatorium o standardzie hotelu 3 gwiazdkowego będzie stanowić bufor dla szpitala. Obsługę izolatorium będzie koordynował Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu poprzez wykonywanie obsługi medycznej oraz gospodarczej. Hotel natomiast zajmuje się realizacją usług administracyjnych w obiekcie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: +48  572 099 238 lub +48 668 119 944 

DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
DAROWIZNY NA WALKĘ Z WIRUSEM POZWALAJĄ NA OBNIŻENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

Istotnej zmianie ulegają zasady odliczania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września bieżącego roku na przeciwdziałanie COVID-19, między innymi podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą (ZOZ w Bolesławcu jest ujęty w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego
z 26 marca 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, Poz. 2325 z 26 marca 2020 r.).

           

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Od dnia 01.04.2020 roku pracownia VOXEL przeniesiona jest na

ul. Tysiąclecia 30 (TK, USG ) 

Telefon: 75 621 58 52 lub 505 031 168

Izolatki dla pacjentów z koronawirusem
Izolatki dla pacjentów z koronawirusem

POMAGAM  !!!

Wzywamy Posiłki to ogólnopolska oddolna inicjatywa obywatelska wspierająca personel medyczny w czasie walki z pandemią koronawirusa.

Koordynatorem akcji w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim jest Damian Sawczak oraz Mariusz Lickiewicz. Firmy gastronomiczne zainteresowane włączeniem się w akcję proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorem:

Damian Sawczak:  504 289 597

Mariusz Lickiewicz: 793 180 003

5