Aktualności

Szanowny Pacjencie!

Oczekując na przyjęcie do Szpitala przestrzegaj zaleceń, których stosowanie powinno zmniejszyć ryzyko transmisji i zakażenia wirusem
SARS-CoV-2:

Regularnie myj ręce mydłem oraz dezynfekuj preparatem na bazie alkoholu.

Unikaj przebywania w towarzystwie osób chorych w odległości mniejszej niż 1,5 metra.

Unikaj dotykania okolic ust, nosa i oczu.

Zakrywaj usta łokciem w trakcie kichania bądź kaszlu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie.

Pozostań w domu, jeśli występuje jakikolwiek z objawów, który może sugerować występowanie wirusa (gorączka, osłabienie i uczucie rozbicia, duszności, kaszel, trudności w oddychaniu).

Stosuj się do zasady Social Distance, czyli ograniczania ilości kontaktów społecznych, oraz stosuj zalecane środki ochrony osobistej w postaci noszenia maseczek na twarzy oraz jednorazowych rękawiczek.

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ODBYWANIA PORODÓW RODZIN
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ODBYWANIA PORODÓW RODZIN

Porody rodzinne odbywać się mogą z uwzględnieniem szczegółowych wymagań wobec rodzących i towarzyszących im osób:

a) wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,

b) osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,

c) rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej Sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,

d) osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,

e) osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

WZNOWIENIE PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU !
WZNOWIENIE PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU !
W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.06.2020r (BZ-RM.68.1.2020.MB(2)), znoszącą nałożony na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu dnia 15.03.2020 nakaz przyjmowania jedynie chorych z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia koronawirusowego (BZ-RM.68.1.2020), informujemy, iż od dnia 1.07.2020r wznawiają działalność oddziały szpitalne: chorób wewnętrznych, pododdział neurologiczny, oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej, oddział chirurgii urazowo-ortopedyczny, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, blok operacyjny, szpitalny oddział ratunkowy. Ponadto informujemy, iż do oddziałów zakaźnych ZOZ w Bolesławcu przyjmowani będą jedynie chorzy z potwierdzonym zakażeniem
SARS CoV-2. Każdy pacjent zgłaszający się do planowej diagnostyki i leczenia musi posiadać aktualny wynik badania RT- PCR w kierunku koronawirusa SARS - CoV - 2 (wynik jest ważny 48 godz. przed planowaną datą hospitalizacji lub badania diagnostycznego). Wymaz można wykonać w szpitalnym punkcie pobrań znajdującym się w obrębie SOR.
RUSZAJĄ PORADNIE SPECJALISTYCZNE
RUSZAJĄ PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że od środy 17 czerwca 2020 roku ruszają poradnie specjalistyczne przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu.

Wszelkie informacje i rejestracja pod numerem tel. 75 738 01 32.

Rejestracja tylko telefoniczna w godzinach 8:00-12:00.

Badania laboratoryjne – punkt pobrań otwarty
Badania laboratoryjne – punkt pobrań otwarty

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że z dniem 8 czerwca  2020 roku punkt pobrań przy ulicy Jeleniogórskiej 4 zostaje na nowo otwarty.

 

 

Zakres badań został rozszerzony o dwie nowe pozycje:

Anti SARS-CoV-2 IgG – ( koszt badania  80,00 zł )

SARS-CoV-2 RT PCR - ( koszt badania 320,00 zł )

 

Punkt pobrań czynny w dni powszednie w godzinach 7:00-15:00.

Odbiór wyników do godziny 14:00.

Zachęcamy do korzystania z kart dostępu do wyników on-line. Karta daje możliwość sprawdzania swoich wyników na stronie internetowej jeszcze przed odebraniem formularza z wynikami z laboratorium.

O szczegóły zapytaj podczas badania.

 

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu już wkrótce będzie można korzystać z najnowocześniejszej Diagnostyki Obrazowej w regionie, składającej się obecnie z fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego marki General Electric, tomografu komputerowego, aparat RTG i USG. Kolejnym etapem rozwoju Diagnostyki Obrazowej będzie zakup TK kontenerowego oraz aparatu do mammografii.

Obsługą sprzętu zajmuje się przeszkolony, wykwalifikowany personel medyczny, w skład który wchodzą lekarze, technicy, elektroradiolodzy, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Mimo zaplanowanego rozpoczęcia działalności pełnej Diagnostyki Obrazowej w marcu, badania rezonansem zostały zawieszone ze względu na panującą pandemię koronawirusa i przekształcenie naszej placówki w jednoimienny szpital zakaźny. Jedyne badania jakie są wykonywane na bieżąco w czasie pandemii dotyczą TK i RTG, z których korzystają hospitalizowani  pacjenci z koronawirusem.

W związku z panującą pandemią oraz wstrzymaniem konkursów, na refundowane świadczenia, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w chwili obecnej możliwa będzie rejestracja tylko na prywatne badania rezonansem magnetycznym.  Planowany termin uruchomienia badań to koniec czerwca 2020 r.

LABORATORIUM W BOLESŁAWCU GOTOWE DO DIAGNOZOWANIA KORONAWIRUSA
LABORATORIUM W BOLESŁAWCU GOTOWE DO DIAGNOZOWANIA KORONAWIRUSA

🧪 W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
uruchomione zostało laboratorium molekularne, które umożliwia badanie i wykrywanie przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu zaledwie kilku godzin. Testy oraz nowy sprzęt diagnostyczny może służyć również wykrywaniu innych chorób zakaźnych np. HIV, czy wirusowe zapalenie wątroby.

 

4