Aktualności
Ostatni etap prac w nowym szpitalu modułowym
Ostatni etap prac w nowym szpitalu modułowym

               Po 3,5 miesiąca wytężonej pracy powstał budynek szpitala modułowego, który jest przeznaczony
do leczenia osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Decyzja o jego budowie zapadła latem, kiedy to liczba zakażeń nie przekraczała kilkuset dziennie, a liczba hospitalizowanych pacjentów była stosunkowo niewielka. Wówczas wszyscy eksperci ostrzegali przed okresem jesienno-zimowym i nadchodzącą olbrzymią falą zakażeń. Od 15 sierpnia rozpoczęły się prace budowlane, które polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, a transport i montaż modułów zakończył się 1 października. Proces transportu i montażu 28 elementów całego budynku trwał pięć nocy. Przez dwa miesiące w ekspresowym tempie wykończono oraz wyposażono budynek o powierzchni prawie 1300 m2, z potencjałem 65 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych. Szpital stanowi nowoczesną infrastrukturę, z komfortowymi warunkami bytowymi, ale również z pełnym zapleczem dla kadry medycznej. Sale 1,2 i 3-łóżkowe z łazienkami stanowią standard na wyposażeniu szpitala. Pacjenci we wspaniałych warunkach będą leczeni najbardziej skutecznymi terapiami dostępnymi na rynku medycznym przez wykwalifikowany, doświadczony zespół liczący blisko 60 osób.

              Podstawą realizacji tak szybkiej inwestycji jest współpraca między władzami powiatu, miasta, urzędu marszałkowskiego oraz urzędu wojewódzkiego. Szczególnym udziałem w realizację inwestycji wykazały się władze wojewódzkie, które sfinansowały inwestycję w całości poprzez przekierowanie środków z budżetu UE. Budowa oraz wyposażenie pochłonęły w sumie 8,2 mln zł.

              Ta wyjątkowa oraz bardzo innowacyjna w skali Polski inwestycja pozwoli, aby od grudnia uruchomić
w Bolesławcu oddział pediatryczny dla osób nie zakażonych wirusem. Po spadku dziennej liczby zakażeń będą mogły funkcjonować pozostałe oddziały tj. chorób wewnętrznych oraz  neurologii.

              Po zakończeniu pandemii szpital modułowy, który jest pełnowymiarowym budynkiem szpitalnym będzie przyjmował pacjentów bez zakażenia np. jako zakład opieki długoterminowej. Budynek został postawiony zgodnie z prawem budowlanym, a jego konstrukcje i przystosowanie będzie służyć lokalnej społeczności przez wiele lat.

             Szpital w Bolesławcu jako jedna z nielicznych jednostek w Polsce realizuje świadczenia medyczne związane z diagnostyką i leczeniem COVID-19 w sposób kompleksowy – własna diagnostyka obrazowa, laboratorium biologii molekularnej PCR, 12 terenowych punktów poboru wymazów w kierunku koronawirusa, trzy karetki wymazowe, izolatorium, szpital tymczasowy oraz oddział zakaźny. Szpital stanowi jedno z głównych ośrodków leczenia pacjentów z COVID-19 w województwie dolnośląskim. To tutaj leczonych jest najwięcej pacjentów będących pod respiratorem, czy też nieinwazyjną wentylacją mechaniczną oraz metodą CPAP i wysokoprzepływową tlenoterapią donosową. ZOZ w Bolesławcu posiada również dostęp do nowoczesnych terapii farmakologicznych pomagających pacjentom, co pozwala na skuteczne leczenie. Nie tylko ściany, sprzęt i leki, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra stanowi fundament zdrowienia pacjentów z COVID-19. Ponad 1200 osób z całego Dolnego Śląska było leczonych w Szpitalu w Bolesławcu z bardzo dobrym skutkiem diagnostyki i leczenia COVID-19.

KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
KOMERCYJNY TEST NA COVID-19 TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!!
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje o możliwości wykonania wymazów za opłatą. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Płatność należy wykonać przed stawieniem się na pobranie wymazu. Brak możliwości płatności gotówką i kartą !!!
 
Tytuł wpłaty: WYMAZ COVID-19, imię i nazwisko oraz PESEL osoby badanej.
Osoba badana podczas pobierania wymazu musi mieć przy sobie wydruk potwierdzenia wpłaty oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.
Gdy podczas testowania wynik badania będzie pozytywny laboratorium jest zobowiązane zgłosić każdy wynik potwierdzający zakażenie koronawirusem do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
Cena wykonania wymazu to: 400,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto ZOZ w Bolesławcu:
Getin Noble Bank S.A. nr PL 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001
 
W przypadku potrzeby wystawienia faktur, należy o tym fakcie poinformować przesyłając email na adres sekretariat@zozbol.eu wskazując adres odbiorcy oraz adres email, na jaki ma zostać wysłana faktura.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie przelanych środków finansowych.
Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę w treści przelewu należy wskazać numer NIP firmy.
Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres email w możliwie najkrótszym czasie.
Nie jest możliwe odebranie faktury zaraz po wykonaniu badania.
ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ LABORATORIUM
ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ LABORATORIUM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że została zwiększona wydajność laboratorium molekularnego co pozwala na zniesienie ograniczeń i przyśpieszenie badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki tym działaniom w punktach wymazowych:

 

- zniesiono limity

- przyjmowane są na nowo badania komercyjne

- skrócił się czas oczekiwania na wyniki – obecnie do 72 godzin

PUNKTY POBORU TESTU COVID-19 KONTAKT
PUNKTY POBORU TESTU COVID-19 KONTAKT

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszelkie informacje związane z terenowymi punktami poboru testu COVID-19 udzielane są pod numerem telefonu 75 738 02 03

Od dnia 12 listopada poprzedni nr telefonu +48 795 569 524 jest nieaktualny !!!

Informacja o uruchomieniu izolatorium w Bolesławcu
Informacja o uruchomieniu izolatorium w Bolesławcu

W oststnich dniach zostało uruchomione izolatoruim w obiekcie hotelowym Elite w Bolesławcu.

Izolatorium przeznaczone jest dla osób:

 

-  u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”,

-  z podejrzeniem zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem,

-  którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

Łączna ilość miejsc przygotowanych w izolatorium wynosi 53. Obsługę izolatorium będzie koordynował Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu poprzez wykonywanie obsługi medycznej oraz gospodarczej. Hotel natomiast zajmuje się realizacją usług administracyjnych w obiekcie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: +48  691 141 787

 

PORADNIA ENDOSKOPOWA PONOWNIE OTWARTA
PORADNIA ENDOSKOPOWA PONOWNIE OTWARTA

Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Bolesławcu ponownie zaprasza na zabiegi w poradni endoskopowej :
- kolonoskopia
-
 gastroskopia
-
 EUS
pełen zakres diagnostyki endoskopowej

Istnieje możliwość wykonania zabiegów w znieczuleniu ogólnym w warunkach hospitalizacji.

Wszelkie informacje i rejestracja pod numerem tel. 75 738 0294

Rejestracja tylko telefoniczna w godzinach 8:00-12:00.

ZOSTAŃ DAWCĄ OSOCZA!!!

URATUJ ŻYCIE CHORYM NA COVID-19

TEST NA COVID-19 TYLKO ZE SKIEROWANIEM
TEST NA COVID-19 TYLKO ZE SKIEROWANIEM
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU INFORMUJE, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA BADAŃ W KIERUNKU WYKRYCIA WIRUSA SARS-CoV-2  ZA OPŁATĄ!!!
PRZYJMOWANE SĄ TYLKO OSOBY ZE SKIEROWANIEM
1