Oddział Neonatologiczny

Lokalizacja
I piętro szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Daria Sadczuk

Pielęgniarka Oddziałowa
Lilianna Paczkowska

Oddział neonatologiczny posiada salę „Rooming In” i sale obserwacyjne dla noworodków. W czasie pobytu w oddziale matka i dziecko są objęci całodobową opieką medyczną.

Od wielu lat oddział prowadzi:
- program Promocji Karmienia Piersią,
- programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka Prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- programu Wczesnego Wykrywania Wad Metabolicznych,
- programu wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego,

Oddział jest w pełni przygotowany do udzielania pomocy w każdej sytuacji zagrożenia życia u noworodka.

Posiadamy
- inkubatory,
- lampy do fototerapii,
- aparat EKG,
- aparat do badania słuchu,
- stanowiska do reanimacji i resuscytacji noworodka,
- nCPAP,
- respirator,
- pompy infuzyjne,
- kardiomonitor.

Przy oddziale istnieje Poradnia Neonatologiczna.

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 01 12

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 01 10

Sekretariat Oddziału
75 738 01 47