Oddział Pediatryczny

Lokalizacja
Budynek D

Personel lekarski Oddziału Pediatrycznego
Urszula Materna - Milewska

Pielęgniarka Oddziałowa
Halina Kurmańska  

Bazę lokalową stanowi budynek umożliwiający hospitalizacje chorego dziecka wraz z matką. Oddział na status oddziału przyjaznego dziecku.

Najmłodsi pacjenci szpitala leczeni są w przypadku:
- chorób wieku noworodkowego,
- niemowlęcego,
- dziecięcego z zakresu gastroenterologii, neurologii, dermatologii, chorób zakaźnych, chorób układu moczowego, oddechowego oraz hematologii.

Diagnostyka i leczenie wykonywane jest w zakresie kompetencji oddziału podstawowego.

Większość dzieci przebywających w naszym oddziale ma ostre schorzenia infekcyjne. Niektóre z nich wymagają zastosowania antybiotykoterapii. W naszym oddziale staramy się o stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii zgodnie z aktualnymi rekomendacjami. Rekomendacje te dostępne są dla każdego zainteresowanego na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia – www.antybiotyki.edu.pl 

Proces zdrowienia małych pacjentów przebiega w otoczeniu przyjaznego tęczowo-baśniowego świata bajek. Oddział uczestniczył w konkursie „MOTYLKOWE SZPITALE DZIECIĘCE”, dzięki czemu pomieszczenia szpitalne pomalowano w bajkową krainę dziecięcych marzeń.

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 01 65

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 01 60

Gabinet lekarski
75 738 01 61

Sekretariat Oddziału
75 738 00 15