Zespół opieki zdrowotnej w Bolesławcu
Dział Fizjoterapii

Lokalizacja:  budynek D

Telefon do rejestracji:   75 738 01 66

Rejestracja:

- codziennie w dni robocze od godz. 08:00 do 15:00,

- osobiście w Dziale Fizjoterapii, budynek D szpitala,

- telefonicznie pod numerem 75 738 01 66

 

Dotychczasowym zadaniem Działu Fizjoterapii  było świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom  szpitalnym hospitalizowanym w oddziałach : chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej, neurologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych oraz pediatrycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.                                                                          

 Z dniem 6 grudnia 2017 roku, dzięki staraniom dyrekcji szpitala, została poszerzona jego działalność  o usługi  komercyjne dla pacjentów ambulatoryjnych.

Zbiegi wykonywane będą przez wykwalifikowany personel  w zakresie :

  • fizykoterapii:  elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki
  • kinezyterapii: ćwiczenia dla dzieci i dorosłych indywidualne i grupowe    ( gimnastyka korekcyjna ,ćwiczenia „zdrowy kręgosłup” ,gimnastyka dla amazonek, gimnastyka w odciążeniu itp.)
  • terapii manualnej
  • kinesjotaping
  • masaż leczniczy.

Sale, w których kiedyś mieściła się apteka, przeszły gruntowny remont sfinansowany ze środków własnych szpitala. Natomiast na doposażenie stanowisk pracy pozyskano 40 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zatrudniono  dwie osoby niepełnosprawne.

Dział zatrudnia magistrów i techników fizjoterapii oraz technika masażystę .

 

CENNIK  pobierz