Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja
II piętro szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Jarosław Kuc

Pielęgniarka Oddziałowa
Bożena Smaga  

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołany jest w szczególności do wykonywania następujących świadczeń zdrowotnych:
- anestezji, tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych,
- intensywnej terapii, tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego itd.),
- reanimacji, tj. działania mającego na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania.

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 01 02

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 01 00

Sekretariat Oddziału
75 738 00 55