Pododdział Neurologiczny

Lokalizacja
Parter szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Elżbieta Dzikońska-Bywalec

Pielęgniarka Koordynująca

Ewa Gadzińska

 

Pododdział Neurologiczny zajmie się leczeniem i diagnozowaniem:
- chorób układu nerwowego,
- chorób naczyń mózgowych m.in. udarów,
- chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
 - układowych zaników pierwotnie zajmujących układ nerwowy m.in. choroba Huntingtona,
- zaburzeń pozapiramidowych i zaburzeń czynności ruchowych m.in. choroba Parkinsona,
- innych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego m.in. choroba Alzheimera,
- chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego m.in. stwardnienie rozsiane,
- zaburzeń okresowych i napadowych m.in. padaczka,
- zaburzeń obejmujących nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe - polineuropatie i innych zaburzeń obwodowego układu nerwowego,
- chorób połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni,
- porażeń mózgowych i innych zespołów porażennych,
- innych zaburzeń układu nerwowego,
- nowotwory mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego.

Choroby z zakresu układu krążenia diagnozujemy w oparciu o badania EKG, Holtera, USG serca, dopplera naczyń. Diagnostykę przewodu pokarmowego, górnego i dolnego odcinka, wykonujemy przy współpracy z pracownią endoskopową. Pododdział neurologiczny dysponuje dostępem do nowoczesnej aparaturą, m.in.: komputerowej  elektroencefalografii (EEG) ,badania przepływów tętnic domózgowych (USG Doppler), tomografii komputerowej (TK).Oddział obsługiwany jest przez Centralne Laboratorium, gdzie jest możliwość wykonania badań z pełnym zakresem panelu biochemicznego, mikrobiologicznego, hematologicznego.

 

Telefony

Gabinet Kierownika Pododdziału
75 738 01 28

Gabinet lekarski
75 738 01 33

Dyżurka pielęgniarska
75 738 01 51

Sekretariat Oddziału
75 738 00 15