Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja
Parter szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Janusz Żołnowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Fulczyńska 

 

Oddział wewnętrzny prowadzi leczenie chorób
- układu krążenia w tym serca i naczyń obwodowych, a także naczyniopochodne zmiany centralnego układu nerwowego,
- układu oddechowego w stanach ostrych i przewlekłych z uwzględnieniem chorób obturacyjnych,
- chorób układu pokarmowego w tym żołądka i jelit, wątroby, trzustki,
- układu moczowego z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek przy współpracy ze stacją dializ,
- oraz chorób infekcyjnych.  

 

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 00 12

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 00 10

Gabinet lekarski
75 738 00 11

Sekretariat Oddziału
75 738 00 15