Poradnia Onkologiczna

 

Zakres świadczonych usług w Poradni Onkologicznej:

 

Kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego

 

Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.

 

Porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii

 

Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.

 

Kontynuacja leczenia poszpitalnego.

 

Prewencja schorzeń onkologicznych i ich powikłań,

 

Edukacja zdrowotna i promocja zachowań prozdrowotnych

 

Wykonywanie drobnych zabiegów onkologicznych

 

 

DILO:

 

- gastroenterologiczna

 

- onkologiczna

 

- ginekologiczno-położnicza