Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR

Lokalizacja: parter  szpitala – budynek B

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Piotr Lenartowicz

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Ditrich
  

Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

- ustalenie wstępnego rozpoznania,

- wdrożenie wstępnego leczenia

- ustabilizowanie funkcji życiowych pacjentów oraz podjęcie decyzji o dalszym trybie leczenia (t.j. hospitalizacja w określonym oddziale Szpitala, czasem skierowanie do innej placówki medycznej bądź dalsze leczenie ambulatoryjne)

Oddział dysponuje możliwością całodobowej diagnostyki w pracowni:

- RTG

- TK

- Laboratorium

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny:

- Respirator,

- Defibrylator,

- Bronchoskop,

- Monitory funkcji życiowych,

- Pompy infuzyjne,

- Aparaty EKG,

- Aparat USG,

- Analizator pomiarów krytycznych

Służymy pomocą w bardzo różnorodnych sytuacjach: poważnych skaleczeniach i urazach oraz poważnych zachorowaniach i wypadkach, nieraz o dramatycznym przebiegu. Przyjmowani pacjenci miewają schorzenia internistyczne, wymagające pilnej diagnostyki, szybkiej decyzji, problemy zdrowotne wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej, ortopedycznej  jeszcze w oddziale SOR, przed przesłaniem chorego do oddziału szpitalnego.

 

Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 02 44


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 00 72

Triaż – rejestracja medyczna:
75 738 02 60