Pracownia USG

Lokalizacja: parter szpitala - budynek A

Telefon do rejestracji:   75 738 02 96

Rejestracja:

- codziennie w dni robocze od godz. 13:00 do 14:00,

- osobiście w pracowni USG, pokój nr 13 na parterze budynku A szpitala,

- telefonicznie pod numerem 75 738 02 96.

 

USG (Ultrasonografia) to nieinwazyjna, atraumatyczna i bezpieczna metoda diagnostyczna, polegająca na obrazowaniu narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się przy pomocy specjalnej aparatury, która wykorzystuje zjawiska ultradźwiękowe - wysłane do wnętrza organizmu fale ultradźwiękowe odbijają się od badanych tkanek. 
Narząd badany uwidoczniony zostaje na ekranie monitora. Badający ma możliwość zatrzymania obrazu oraz wydrukowania interesującego go przekroju.