Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja: parter szpitala – budynek A

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Janusz Żołnowski

Pielęgniarka Oddziałowa
Grażyna Jakimczyk

Personel lekarski Oddziału Chorób Wewnętrznych

lek.med. Jadwiga Berduła-Koślińska 

lek. med. Dariusz Żołnowski

lek. med. Marek Matyja 

rezydent Piotr Żołnowski

rezydent Krzysztof Baniecki

 

Oddział wewnętrzny prowadzi leczenie chorób

- układu krążenia w tym serca i naczyń obwodowych, a także naczyniopochodne zmiany centralnego układu nerwowego

- układu oddechowego w stanach ostrych i przewlekłych z uwzględnieniem chorób obturacyjnych

- chorób układu pokarmowego w tym żołądka i jelit, wątroby, trzustki

- układu moczowego z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek przy współpracy ze stacją dializ

- oraz chorób infekcyjnych. 

 

Gabinet lekarski:
75 738 00 11

Sekretariat:
75 738 00 15