Poradnia neonatologiczna

 

Lokalizacja: III piętro szpitala - budynek B

Rejestracja osobista od godz. 07:00 do 15:00

Rejestracja telefoniczna od godz. 07:30 do 11:00

Telefon do rejestracji:   75 738 01 32 oraz  75 738 00 35

 

Zakres usług poradni:

Poradnia Neonatologiczna zajmuje się noworodkami w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz opieki nad zdrowym noworodkiem. Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego.  Dzieci urodzone w naszym szpitalu, które wymagają kontroli w poradni, zapisywane są na wizytę w dniu wypisu z oddziału- otrzymują skierowanie do poradni. Pozostałe dzieci również mogą skorzystać z porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego.