Poradnia chirurgii ogólnej

Lokalizacja: I piętro szpitala - budynek B

Rejestracja osobista od godz. 07:00 do 15:00

Rejestracja telefoniczna od godz. 07:30 do 11:00

Telefon do rejestracji:   75 738 01 32 oraz  75 738 00 35

W przypadku pacjentów kierowanych do diagnostyki i leczenia  w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej  (karta DILO)  opiekę nad pacjentem przejmuje Koordynator Pakietu Onkologicznego.

 

W Poradni Chirurgicznej wykonujemy podstawową diagnostykę i leczenie w trybie ambulatoryjnym schorzeń chirurgicznych.

W poradni wykonywane są procedury zabiegowe, porady specjalistyczne, konsultacje oraz przyjmowani są pacjenci z szybkiej ścieżki onkologicznej. Prowadzone są również konsultacje kwalifikacyjne przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz konsultacje kontrolne po zabiegach – tzw. wizyty poszpitalne. W Poradni przyjmowani są również pacjenci ze „zdarzeń nagłych”. Status zdarzenie nagłe oznacza, że pomoc udzielana jest niezwłocznie i bez skierowanie pacjentom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Zakres świadczeń:

- diagnostyka i leczenie bólów brzucha,

- diagnostyka i leczenie zmian skórnych (tłuszczaki, kaszaki, znamiona barwnikowe)

- leczenie chorób paznokci (paznokieć wrastający, deformacje płytki paznokciowej),

- diagnostyka i leczenie urazów, zakażeń skóry, oparzeń, odmrożeń  nie wymagających leczenia szpitalnego,

- diagnostyka i leczenie zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych,

- zaopatrywanie ran i zmian tkanek miękkich, leczenie ran długo gojących się, urazów tkanek miękkich i kości, pobieranie wycinki do badania histopatologicznego, wykonywane są specjalistyczne zmiany opatrunków.

Aby skorzystać z bezpłatnych usług Poradni Chirurgii Ogólnej w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza medycyny rodzinnej/POZ lub przez innego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z NFZ.