Poradnia onkologiczna

Lokalizacja: I piętro szpitala - budynek B

Rejestracja osobista od godz. 07:00 do 15:00

Rejestracja telefoniczna od godz. 07:30 do 11:00

Telefon do rejestracji:   75 738 01 32 oraz  75 738 00 35

 

W przypadku pacjentów kierowanych do diagnostyki i leczenia  w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej  (karta DILO)  opiekę nad pacjentem przejmuje Koordynator Pakietu Onkologicznego.

 

Zakres usług poradni:

- kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego,

- konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,

- porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii,

- konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów,

- kontynuacja leczenia poszpitalnego,

- prewencja schorzeń onkologicznych i ich powikłań,

- edukacja zdrowotna i promocja zachowań prozdrowotnych,

- wykonywanie drobnych zabiegów onkologicznych (usuwanie zmian skórnych, biopsje, biopsje zmian w gruczole piersiowym, pobieranie wycinków na badania histopatologiczne, kontrola i leczenie ran pooperacyjnych).

 

 

Aby skorzystać z bezpłatnych usług w Poradni Onkologicznej w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza. Obowiązkowe jest posiadanie aktualnego dokumentu ubezpieczenia.