Cennik

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH           pobierz

CENNIK BADAŃ RTG, USG, TK                    pobierz

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH           pobierz

 CENNIK ŚWIDCZEŃ DZIAŁU FIZJOTERAPII  pobierz

Wydawanie opinii dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 33 z dnia 25 maja 2017r. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

  2. Wniosek o wydanie opinii należy złożyć w Sekretariacie ZOZ w Bolesławcu nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

  3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o ich wydanie.

  4. Za wydanie opinii Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pobiera opłatę w wysokości 100,00 zł brutto.

  5. Wniosek złożony przez Organizatora imprezy o wydanie opinii powinien zawierać: dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon), imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej wraz z telefonem kontaktowym, termin imprezy, lokalizację imprezy, przewidywaną ilość uczestników, informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania opinii, nazwę i adres podmiotu, który będzie realizował zabezpieczenie imprezy oraz dowód dokonania opłaty za wydanie opinii. Do wniosku powinny być również dołączone informacje określone Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

  6. Organizator imprezy wnioskujący o wydanie opinii może uiścić opłatę bezpośrednio w Kasie ZOZ w Bolesławcu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 lub przelewem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, 59 - 700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4., konto bankowe: 91 1560 0013 2640 9151 4000 0001 tytułem: „wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia imprezy masowej”.

 

Podstawa prawna art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 tj.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz.181)