Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lokalizacja
II piętro szpitala – budynek B

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Grzegorz Pabijaniak

Pielęgniarka Oddziałowa
Jadwiga Muzyka

Personel lekarski Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ryszard Duran
Marcin Boruciński
Ryszard Bronowicz
Jerzy Płochowski

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dysponuje 15 łóżkami w salach 3 i 4 osobowych. Oddział posiada całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej umożliwiającej wykonanie badań radiologicznych, w tym tomografii komputerowej oraz badań laboratoryjnych. Bardzo dobra baza diagnostyczna oraz wieloprofilowość działalności szpitala dająca możliwość przeprowadzenia niezbędnych konsultacji lekarskich pozwalają na szybką i skuteczną diagnozę i leczenie.

Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą i dobrze wyszkolonym personelem lekarskim i pielęgniarskim, dzięki czemu mamy możliwość wykonywania dużego spektrum zabiegów w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej: zabiegi zespoleń z użyciem tradycyjnie stosowanych zespoleń płytkowych, gwoździ śródszpikowych stabilizowanych, stabilizatorów zewnętrznych, a także zabiegów wszczepiania endoprotez stawów biodrowych.

Wykonuje również zabiegi: artroskopowe w tym artroskopie kolana, barku, stawu biodrowego oraz kolanowego; zabiegi plastyki aparatu więzadłowo – torebkowego w tym zabiegi ACL, zabiegi naprawcze barku, typowe zabiegi ortopedyczne np. plastykę paluchów koślawych.

Posiada całodobowy dostęp do bloku operacyjnego.

Oddział urazowo-ortopedyczny prowadzi leczenie chorych w zakresie:
- leczenie operacyjne i nieoperacyjne chorych pourazowych w zakresie urazów narządu ruchu,
- leczenie w zakresie ortopedii operacyjnej (endoprotezoplastyka biodra, a także operacyjne leczenie w zakresie tkanek miękkich,
- leczenie obrażeń wielonarządowych i wielomiejscowych w obrębie narządu ruchu,
- leczenie powikłań pourazowych uszkodzeń narządu ruchu,
- profilaktykę przeciwzakrzepową oraz antybiotykoterapię.

Pacjenci oddziału po zakończeniu leczenia szpitalnego mają zapewnioną kontynuację procesu leczniczego w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej znajdującej się na terenie szpitala. 

Personel oddziału udziela wszelkich wskazówek osobom opiekującym się pacjentem dotyczących rehabilitacji (zmiana pozycji ciała, ćwiczenia ruchowe w łóżku i poza łóżkiem, ćwiczenia oddechowe, oklepywanie), pielęgnacji oraz pomocy podczas karmienia chorych zwłaszcza leżących. 

Telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
75 738 01 41

Pielęgniarka Oddziałowa
75 738 01 40

Sekretariat Oddziału
75 738 00 85