Aktualności

Otrzymanie rekomendacji

Otrzymanie rekomendacji

 

Posiadanie Certyfikatu PN EN ISO 9001:2009 nie tylko zwiększa prestiż placówki medycznej oraz jej konkurencyjność na rynku usług medycznych ale świadczy o tym, iż usługi medyczne przez nią świadczone są realizowane na wysokim poziomie.

Pacjent udając się do Szpitala, który posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009 może być pewien, że w placówce spełnione są wszystkie wymagania systemu i zachowane są wszelkie procedury służące jego bezpieczeństwu.

 

 

W dniu dzisiejszym (tj. 09.11.2016r.) na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przyszło oficjalne potwierdzenie z zewnętrznej firmy certyfikującej PIHZ Certyfikacja pomyślnego przejścia w połowie października br. audytu nadzoru i utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001-2009.

Audyt nadzoru wykazał, że ustanowiony i wdrożony System Zarządzania został w Szpitalu ugruntowany, jest skutecznie prowadzony i na bieżąco doskonalony. Audytor Wiodący podkreślił, że w swojej długoletniej praktyce kontrolnej rzadko spotyka się z sytuacją, w której audytowana jednostka nie otrzymała żadnej niezgodności (istotne uchybienia) lub spostrzeżeń (uwagi krytyczne).

Zwrócił przy tym uwagę na duży profesjonalizm audytowanej kadry i kulturę organizacji ukierunkowaną na jakość jak również dojrzałe rozumienie przez Najwyższe Kierownictwo potrzeby kształtowania postaw orientacji na klienta/pacjenta i doskonalenia systemu jako oczywistego wymogu dla nowocześnie zarządzanej organizacji.