Aktualności

Porady dla osób, które przeszły infekcję COVID-19

Porady dla osób, które przeszły infekcję COVID-19

Polecamy Państwu krótki poradnik przeznaczony dla osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, były hospitalizowane i wymagają rehabilitacji. Ulotkę znaleźć można pod linkiem Znajdź fizjoterapeutę (znajdzfizjoterapeute.pl). Zawarte w ulotce porady rekomendowane są przez Światową Organizację Zdrowia i Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

W ulotce przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zawiera ona informacje dotyczące następujących zagadnień:

- postępowanie w przypadku duszności,

- ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala,
- postępowanie w razie problemów z głosem,
- porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania,
- postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem,
- radzenie sobie z codziennymi aktywnościami,
- radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastroju,
- kiedy należy skontaktować się z personelem medycznym,

Spośród przedstawionych w ulotce ćwiczeń, udzielający porady pracownik ochrony zdrowia może wskazać te, które są odpowiednie dla Ciebie. Proponowane ćwiczenia oraz zalecenia nie powinny jednak zastępować spersonalizowanego programu ćwiczeń czy zaleceń, które zostały Ci przekazane przez personel medyczny podczas wypisu ze szpitala. Rodzina i przyjaciele mogą zapewnić rekonwalescentowi cenne wsparcie podczas rekonwalescencji, dlatego pomocne może być udostępnienie im tej ulotki.

(Informacja ZOZ w Bolesławcu)