Aktualności

PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

PROGRAM SZCZEPIEŃ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

   W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Szczepień w dniu
15 grudnia br. (opublikowanego na stronie internetowej www.mz.gov.pl) informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wyznaczony jako szpital „węzłowy”, będzie szczepił personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19 także innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.

Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: szczepieniacovid@zozbol.eu.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz imię i nazwisko, numery PESEL zgłaszanych pracowników, a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 19 grudnia 2020 r.. Zgłoszenia należy przesłać 
w postaci zaszyfrowanego załącznika należy przesłać na adres mailowy szczepieniacovid@zozbol.eu. Hasło do zaszyfrowanego załącznika należy przekazać pod numer telefonu  538 514 502. 

pobierz - zgoda na przetwarzanie danych

pobierz -  tabela